REGULATIONS TERAPI

Regulationsterapi handler om, hvordan kroppen forvalter det, vi udsætter den for. Alt fra miljøpåvirkninger og levevis til den mad vi spiser, tænkes ind i denne sygdomsforståelse. Det handler om balance. Bliver kroppen udsat for en større belastning, end den har kapacitet til at forvalte, så vil der opstå ubalancer. Ubalancer fører før eller siden til sygdomsudvikling.

Jeg tager altid udgangspunkt i, at kroppen har de bedste betingelser for at kunne reparere sig selv og for mig starter det med kroppens mulighed for at optage næring og komme af med affaldsstoffer.

Jeg arbejder ud fra 6 fase tabellen, som refererer til 6 stadier af en ubalance og kroppens evne til at regulere sig ud af denne ubalance. Sygdomsfaserne deles op i den humorale fase (de lettere sygdomstilstande), som igen inddeles i tre faser og den cellulære fase (de sværesygdomstilstande), som også inddeles i tre faser.

Når en sygdom udvikler sig, sker det fra den humorale fase og videre til den cellulære fase.​ Omvendt er det (heldigvis) også muligt at vende sygdomsbilledet og arbejde sig tilbage i faserne, hvilket gøres bl.a. med homøopatiske præparater.​

Bioregulationsterapi har en biologisk indfaldsvinkel i forhold til sygdomsforståelse og bygger bro mellem Naturmedicinen og den traditionelle lægevidenskab.

I bioregulationsterapien stilles en diagnose, som ikke står alene, men efterfølges af en individualiseret vurdering i overensstemmelse med omfanget af din sygdom. Der tages hensyn til dit selv-reguleringssystem af ude- og indefra kommende stressfaktorer.

Behandlingen er bl.a. homøopatisk fremstillede mediciner, der støtter kroppens egen naturlige reguleringsevne fremfor kun at behandle symptomerne. Symptomerne er et udtryk for kroppens eget forsvar og derfor ønsker vi sjældent, at de skal undertrykkes.​

Inflammation er en fysiologisk proces og en naturlig respons på de stressfaktorer, vi udsætter vores krop for.

​I bioregulationsterapien ser vi på, hvilke homotoksiner (affaldsstoffer) der dannes i kroppen som et respons på vores livsstil.​

De indefra kommende affaldsstoffer dannes, når kroppen ikke længere er i stand til at nedbryde eller udlede fysiske substanser på tilfredsstillende vis. Et eksempel er overskydende rester af uhensigtsmæssig nedbrudt eller udskilt østrogen, som i dag forbindes med en forøget risiko for en række sygdomme som pms, endometriose og brystcancer.​

Symptomer opstår som udtryk for, at vores reguleringssystem er aktiveret og derfor forsøger jeg ikke at fjerne symptomerne, men nærmere understøtte kroppen i processen. Symptomerne og ubehaget vil mindskes og kroppen vil hurtigere komme sig. Kroppen understøttes med homøopatiske medicin og manuelle behandlinger som f.eks Colon-hydro terapi, øreakupunktur mm.​

Kroppens selvregulerende systemer: (foto lånt fra Bioterapeutisk index – Forlaget Sund Forskning)​

Kontakt mig

henriette

Naturmedicinsk klinik - Lafontaines APS

CVR:​ 42101753

Har du lyst til at se mere af mit arbejde? ​
​Så følg med på Facebook og Instagram:

fb-svg-moerk​  ig-svg-moerk

Åbningstider

Se ledige tider under tidsbestilling.

Åbent i weekend og aftener efter aftale.

Kan du ikke finde en tid der passer dig, så kontakt mig på 40 19 26 75 - så kan jeg som regel trylle med kalenderen.

Efter aftale kan der tilbydes tider i weekend og aftener efter kl 17 - mod en mer betaling på 100 kr pr behandling.