Tungmetals sanering

Der kan være mange grunde til, at din krop kan være belastet af tungmetaller.

Du kan have fået en god portion med dig fra din mor, da du lå inde i hendes mave, måske har du haft et arbejde hvor du var eksponeret for stoffer med tungmetaller, eller du kan have fået fyldninger i tænderne med amalgam (sølvfyldninger)

Du kan også lige have været hos tandlægen, for at få dine fyldninger skiftet til et mere venligt materiale. Der kan så være en rest tilbage i systemet, som kroppen gerne vil af med. Det kan ikke undgås, selvom dine fyldninger er blevet skiftet efter alle forskrifter.

En Colon Hydro Terapi sammen med et specifikt detox forløb vil kunne hjælpe kroppen af med de tungmetaller, som kroppen har på lager.

Hvis din krop i en periode har været belastet med tungmetal, så kan der i tarmene være en overvækst af svampe, da svampe bl.a. lever af restprodukter fra tungmetaller.

En Colon Hydro Terapi kan være med til at rydde op i tarmen og dermed skabe plads til, at nye og mere venlige tarmbakterier kan komme på banen.

Det er desuden vigtigt at udskillelsen af tungmetallerne ikke går hurtigere end, at dine udskillelsesorganer kan følge med. Du risikerer ellers at tungmetallerne bare recirkulerer og gemmer sig et nyt sted. Derfor anbefaler jeg altid, at et sådan forløb skal laves sammen med en erfaren behandler.

Uanset årsagen, så kan tungmetallerne være med til at sløre dit sygdomsbillede og stå i vejen for, at du kommer helt i mål, når du forsøger at rette op dine symptomer.

Du kan læse mere om hvorfor amalgamfyldninger bl.a. kan være problematiske herunder.

Amalgam er typisk en legering af uorganisk kviksølv, kobber, tin og sølv

Amalgam kan omdannes til organisk form via bakterier i mundhulen Ethylkviksølv omdannes til  methylkviksølv (MeHg -CH3Hg+)der er i kroppen er et biologisk  toksin som er mange værre end det oprindelige stof.

Symptomerne der kan være relateret til kviksølvbelastning / allergi er omfattende:

 • Galvanisk element som sender afgasninger ud i kroppen – specielt ved indtagelse af syreholdige ting.
 • Svækket immunforsvar med øget virus eller svampe infektionsmodtagelighed,
 • Allergi, overfølsomhed eller autoimmune lidelser.
 • Metalsmag i munden, hudproblemer.
 • Hovedpine/migræne,
 • Følelsesløshed/prikken
 • Trækninger/ kramper i musklerne, rystelser (hænder, hoved, fød- der) sclerose-lignende symptomer
 • Svimmelhed, neuralgi, synsforstyrrelser
 • Uregelmæssig hjerteaktion.
 • Massiv tarmbelastning med oppustethed, forstoppelse/ diarré og appetitløshed.
 • Humørproblemer, fx depression, irritabilitet, uforklarlig vrede, uforklarlige selvmordstanker.
 • Nyre- og leverskader.
 • Ændret tarmflora
 • Svækker immunsystemet.
 • Ophobning i kroppen specielt i CNS + kirtler

Hvis du har flere forskellige metaller i din mund som det er tilfældet hvis du f.eks både har sølvplumber og evt en guldbro kan det være problematisk. Kombinationen gør at der inde i din mund kan dannes en minus og en plus pol som på et batteri. Strømmen kører så fra den ene ende til den anden ende og skaber uro i dit nervesystem.

Du kan måle strøm i mundhulen ved din tandlæge. Strømmen dannes ved at metalfyldingerne kommer i forbindelse med spyttets salte og ioner.
Når forskellige metaller (sølv, guld, kobber) placeres i en vandig opløsning som spyt, opstår elektrisk strøm. Den ædleste fyldning fx guld fungerer som katode (positiv pol) og den mindre ædle (tin, kviksølv, kobber) som anode (negativ pol). De sidstnævnte korroderes og ”ruster” og der frigives metal i personen.

Jo kraftigere strøm, jo mere kviksølv og kobber frigøres og jo mere generer strømmen i sig selv. Sørg for at du ikke er for mange forskellige typer metal i munden, da det skaber kraftigere strømninger.

Fyldningerne kan enten være positivt eller negativt ladede. Erfaringsmæssigt er de negativt ladede mest problematiske – dem med højest negativ ladning er værst og skal fjernes først.

Når vi nu er ved problemer i mundhulen, så er et andet problem eventuelle rodbehandlede tænder– der ubemærket kan danne en lomme af betændelse omkring den ødelagte rod. Betændelsen mærkes ikke da roden er død, så du er ikke altid selv klar over at der er en problematik. 

Se mere