Colon hydro terapi

Inden du første gang du kommer i min klinik sender jeg dig et spørgeskema som beder dig om at udfylde og sende retur til mig. Spørgeskemaet omhandler dine symptomer generelt og spørger ind til hele dit funktionsniveau. Jeg bruger spørgeskemaet til at sikre mig at du ikke har nogle kontraindikationer i forhold til at kunne få en colon hydro behandling. Jeg bruger også skemaet til at danne mig et overblik over hvor årsagen til dine symptomer kunne ligge.

Selve colon hydro behandlingen varer ca. 50 minutter. Du ligger på en briks oven på et engangsklæde og med et håndklæde og et tæppe over dig. Jeg starter altid med at forklare dig hvordan hydro colon apparatet fungerer så du kan føle dig tryg ved hele processen.

Jeg laver colon hydro terapi efter metoden ” The Sheay way ” Hvor vi under hele sessionen arbejder via nervesystemet. Hele sessionen foregår i samspil med dig og ikke mindst i samspil med hvad dit nervesystem viser. Det er en meget blid metode, hvor du som klient hele tiden er med i hvad der foregår. Hver enkelt session er altid forskellig, men generelt så handler det om at få kroppen til at slippe affaldsstoffer og nogle gange følelsesmæssige blokeringer. Der er en sammenhæng mellem tarmen og vores følelser. Vi danner bla 85% af vores serotonin i tarmen. Serotonin er et signalstof som kroppen bla bruger til at regulerer vores humør og følelser. Så en udrensning af affaldsstofer i tarmen kan påvirke serotonin niveauerne i kroppen.

Helt teknisk så indfører jeg forsigtig et spektrum, som er en lille hul studs i din endetarm. Du kan selv være med til at indføre det, hvis det synes mere komfortabelt for dig. Efter indføringen af spektelet i din endetarm, så tilslutter jeg det via en engangs-plastik slage til et lukket system. Slangen har et indløb for rent filtreret vand og et afløb for vand og afføring som ledes via slagen ind i maskinen og videre ned i kloarken. Alt foregår fuldstændigt rent og lugtfrit. Gennem plastikslangen og et gennemsigtigt rør på maskinen kan vi følge med i hvad din krop giver slip på.
Vi starter altid med at rense den nederste del af din endetarm med tempereret vand. På den måde vender du dig til processen og vi kan her også sammen justerer temperatur så det føles behagelig for dig.
Jeg tilbyder altid at lave en guided afslapning inden vi begynder på selve skylningen af din tyktarm.
Det er vigtigt at du føler dig afslappet og tryg inden vi går videre, så har kroppen de mest optimale betinger for at give slip.

Når du er klar går vi i gang med at skylle din tyktarm for afføring og øvrige affaldsstoffer.
Du er hele tiden med i processen. En session vil altid bestå af et antal fyldninger med lunkent vand af forskellig intensitiet og længde. Lige fra ganske små mængder til flere liter vand. Det er dig som fortæller hvad der føles rart for dig. Jeg guider dig selvfølgelig ud fra min erfaring og stiller dig spørgsmål undervejs så du kan få den mest optimale behandling.

Jeg kan tilbyde flere forskellige former for massage af din mave undervejs, som kan hjælpe kroppen til at give slip. Derudover kan vi regulere på vandtemperaturen som også har en indflydelse på hvordan dine tarme reagerer på behandlingen. 

Maskinen som du er koblet op til via slangen er opbygget sådan, at der hele tiden er mulighed for at lukke vand ind i tarmen og lukke vand med affaldsstoffer ud igen. Jeg kan følge med i hvilket tryk der er i dine tarme, så der aldrig fyldes op med for meget vand. Jeg har hele tiden et øje på at vandtrykket ligger inden for det accepterede niveau, så du er i sikre og trygge hænder. Du kan også til en hver tid bede mig om at lukke vand ud. Alt foregår i samspil med dig.

Når terapien er ved sin afslutning fjerner jeg spektelet og slangen og du går en tur ud på toilettet. Der kan være lidt vand i tarmen som ikke er kommet med ud og nogle gange kommer der også kvittering af afføring i toilettet bagefter. Bagefter snakker vi om hvad næste skridt er.