Sådan foregår en Colon Hydro behandling

Inden du kommer i min klinik første gang, sender jeg dig et spørgeskema, som du skal udfylde og sende retur til mig. Spørgeskemaet omhandler dine symptomer generelt og spørger ind til hele din helbredssituation.

Jeg bruger spørgeskemaet til at sikre mig, at der ikke er noget helbredsmæssigt, som hindrer, at du må få en behandling. Jeg bruger også skemaet til at danne mig en formodning om, hvor årsagerne til dine symptomer kunne ligge.

Jeg bruger metoden ”The Shea Way”, hvor der arbejdes via nervesystemet. Hele sessionen foregår i samspil med dig og ikke mindst i samspil med, hvad dit nervesystem viser. Det er en meget blid metode, hvor du som klient hele tiden er med i, hvad der foregår.

De enkelte behandlinger er ofte forskellige, men generelt handler det om at få kroppen til at slippe, både affaldsstoffer og følelsesmæssige blokeringer.

Der er nemlig sammenhæng mellem tarmene og vores følelser. I tarmene dannes f.eks. 85% af al serotonin, det signalstof i hjernen, der regulerer vores humør og følelser. Således kan en udrensning af affaldsstoffer i tarmen påvirke serotonin-niveauerne.

Selve Colon Hydro behandlingen varer ca. 50 minutter.

Du ligger på en briks på et engangsklæde med et lagen og et tæppe over dig. Det er vigtigt, at du ikke fryser under behandlingen.

Jeg starter altid med at forklare dig, hvordan apparatet fungerer, så du kan føle dig tryg ved hele processen.

Derefter indfører jeg forsigtigt et spekel, som er en lille hul studs, i din endetarm. Hvis du vil, kan du selv være med til at indføre det.

Jeg tilslutter studsen en engangsplastikslange til et lukket system.

Slangen har et indløb for rent, filtreret vand, og et udløb for vand og afføring, som ledes via slangen ind gennem maskinen og videre ned i kloakken.

Alt foregår fuldstændigt rent og lugtfrit. Gennem plastikslangen og et gennemsigtigt rør på maskinen kan vi følge med i, hvad din krop giver slip på.

Jeg tilbyder altid at lave en guidet afspænding, inden vi begynder på selve skylningen af din tyktarm. Det er vigtigt, at du føler dig afslappet og tryg inden vi går videre, så kroppen har de mest optimale betingelser for at give slip.

Når du er klar, går vi i gang med at skylle din tyktarm for afføring og øvrige affaldsstoffer. Du er hele tiden med i processen. En session består af et antal fyldninger med lunkent vand af forskellig intensitet og varighed, lige fra ganske små mængder til flere liter vand. Det er dig, som fortæller, hvad der føles rart for dig. Jeg guider dig selvfølgelig ud fra min erfaring og stiller dig spørgsmål undervejs, så du kan få den mest optimale behandling.

Undervejs tilbyder jeg at bruge jeg forskellige massageteknikker på din mave, som kan hjælpe kroppen til at give slip. Derudover kan vi regulere på vandtemperaturen, som også har en indflydelse på, hvordan dine tarme reagerer på behandlingen.

Maskinen, som du er koblet op til via slangen, er opbygget sådan, at der hele tiden er mulighed for at lukke vand ind i tarmen og lukke vand med affaldsstoffer ud igen. Jeg følger med i hvilket tryk, der er i din tarm, og sikrer, at det ligger inden for det accepterede niveau, så du er i trygge hænder. Du kan til enhver tid bede mig om at lukke vand ud. Alt foregår i samspil med dig.

Når terapien er ved sin afslutning, fjerner jeg spekelet og slangen og du går en tur ud på toilettet. Der kan være lidt vand i tarmen, som ikke er kommet med ud og af og til også afføring.

Bagefter tager vi en lille snak om terapiens forløb og hvad næste skridt skal være.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål til Colon Hydro Terapien.