Regulations terapi

Regulationsterapi handler om, hvordan kroppen forvalter det, vi udsætter den for. Alt fra miljøpåvirkninger og levevis til den mad vi spiser, tænkes ind i denne sygdomsforståelse.

Det handler alt sammen om balance. Bliver kroppen udsat for en større belastning, end den har kapacitet til at forvalte, så vil der opstå ubalancer. Ubalancer fører før eller siden til sygdomsudvikling.

Jeg tager altid udgangspunk i, at kroppen har de bedste betingelser for at kunne reparere sig selv og for mig starter det med kroppens mulighed for at optage næring og komme med af med affaldsstoffer.

Jeg arbejder ud fra 6 fase tabellen som refererer til 6 stadier af en ubalance og kroppens evne til at regulerer sig ud af denne ubalance.

Sygdomsfaserne deles op i den humorale fase, som igen inddeles i tre faser og den cellulære fase, som også inddeles i tre faser. I alt altså seks faser.

I den humorale fase findes de lettere sygdomstilstande.

I den cellulære fase findes alle degenerationstilstandene.

Når en sygdom udvikles, sker det fra den humorale fase og videre til den cellulære fase.

Omvendt er det også muligt at vende sygdomsbilledet og arbejde sig tilbage i faserne, hvilket gøres bl.a. med homøopatiske præparater.

Bioregulations terapien har en biokemisk indfaldsvinkel i forhold til sygdomsforståelse og bygger bro mellem Naturmedicinen og den traditionelle lægevidenskab.

Bioregulations terapien bygger på et homøoterapeutisk system, indenfor hvilken, der kan stilles en diagnose, som ikke står alene men efterfølges af en individualiseret vurdering i overensstemmelse med omfanget af din sygdom.

Der tages hensyn til dit selv-reguleringssystem mod ude- og indefra kommende stressfaktorer. Behandlingen er primært homøopatisk fremstillede mediciner, der støtter kroppens egen naturlige selvreguleringsevne fremfor kun at behandle symptomerne. Symptomerne anses for at være udtryk for kroppens eget forsvar og derfor ønsker vi sjældent at de skal undertrykkes.

Inflammation ses som en fysiologisk proces og en naturlig respons på de stressfaktorer vi udsætter fores krop for.

I Bioregulationsterapien ser vi på hvilke homotoksiner (affaldsstoffer) der dannes i kroppen som et respons til vores livsstil.

De inde frakommende affaldsstoffer dannes, når kroppen ikke længere er i stand til at nedbryde eller udlede fysiske substanser på tilfredsstillende vis. Et eksempel kunne være overskydende rester af uhensigtsmæssig nedbrudt eller udskilt østrogen, som i dag forbindes med en forøget risiko for en række sygdomme som pms, endometriose og brystcancer.

Homotoksiner ses også mere bredt som alle indefra eller udefra kommende faktorer, der kan stresse vores krop.

Symptomer opstår som udtryk for, at vores reguleringssystem er aktiveret og derfor forsøger vi ikke at fjerne symptomerne, men nærmere understøtte kroppen i processen.  Symptomerne og ubehaget vil mindskes og kroppen vil hurtigere komme sig. Kroppen understøttes med homøopatiske medicin og manuelle behandlinger som f.eks Hydro-colon terapi, øreakupunktur mm.

Kroppens selvregulerende systemer er følgende: * foto lånt fra Bioterapeutisk index – Forlaget Sund -forskning.

 

 

 

Se mere