Narrativ Kognitiv terapi – skal vi sammen skabe en ny historie

Narrativ/kognitiv terapi –  Skal vi sammen skabe en ny historie.

Narrativ terapi har bl.a. sit fokus på de historier, som for dig med tiden er blevet ”sandheden” for, hvordan du opfatter dig selv og verden. Det kan være oplevelser derhjemme, i skolen, på arbejdspladsen eller i andre sociale sammenhænge, der har bevirket at du har fået et udfordrende eller problematiseret syn på, hvem du er – eller ønsker at være.

Den du kommunikerer mest med er dig selv. Du har kontinuerligt en indre dialog kørende som kommenterer på alt hvad du oplever. Din hjerne vil konstant generere tanker og det er altafgørende hvordan den dialog lyder. Er den kærlig og inkluderende, eller dømmer den og nedgør den både dig selv og andre.  En indre dialog som nedgør og dømmer skaber nemlig grobund for inflammation i din krop. Hvis du vil bringe inflammationen til ophør, må du ændre dit mindset i forhold til dig selv og omverdenen. De ord som du fodrer dig selv med skaber din virkelighed. Derfor er det vigtigt at du arbejder med at få en selvkærlig stemme og et fokus som forbinder dig kærligt med din omverden.

Med den narrative tilgang arbejder vi med at finde de alternative historier, som kan udfordre den fortælling og de ord du bruger om dig selv og din måde at være i verden på.

Sammen skriver vi en ny historie med fokus på de ting, som har fungeret og med et fokus på, hvordan du fremadrettet får flere succeshistorier i din historiefortælling.

Den narrative tilgang er praksisbaseret og øger fokus på, hvordan du praktisk kan ændre nogle adfærdsmønstre, som ikke længere tjener dig.

Vi arbejder med at finde de alternative historier, som kan udfordre den fortælling, du nu har omkring dig selv og din måde at være i verden på. Det er dine negative overbevisninger som fastlåser din udvikling. Sammen finder vi en ny fortolkning som passer bedre til hvem du gerne vil være.

Sammen skriver vi en ny historie med fokus på de ting, som har fungeret og med et fokus på, hvordan du fremadrettet får flere succeshistorier i din historiefortælling.

Ved hjælp af den kognitive metode arbejder vi med at udfordre dine tankemønstre, så du i stedet for f.eks. at tænke negative tanker eller opleve angst i bestemte situationer, får vendt dit tankemønster til at tænke noget nyt og mere selvunderstøttende. På denne måde kan du komme i kontakt med din sunde fornuft, din kreativitet og dit fokus og bedre opnå det du ønsker.

Jeg har stor erfaring i at være del af denne forandringsproces, hvor du får øje på dine potentialer og dermed lettere ved at styre dit liv i den retning, du gerne vil.

Jeg ved, at vi alle rummer mulighederne for at få succes med vores liv.

Jeg er i mit arbejde altid anerkendende og nysgerrig på netop din proces.

Se mere