Iris analyse

Irisanalyse: Øjet afslører kroppens tilstand!

 

Øjets regnbuehinde har en direkte forbindelse til kroppens nervesystem. En Irisanalyse kan derfor være med til at afsløre kroppens helbredstilstand. Specifikke områder i iris kan kobles sammen med specifikke systemer og organer i kroppen. En irisanalyse kan spotte uligevægt og svagheder i kroppen og gør det muligt præventivt at behandle, før der opstår egentlig sygdom.

 

Forskellen på det etablerede lægevidenskabelige fokus, som bygger på en symptombaseret behandling og en holistisk tilgang er, at den naturmedicinske metode i stedet søger tilbage, for at finde frem til den ubalance, der skabte symptomerne.

 

 

Irisanalyse

 

Iris er et spejl af kroppens sundhedstilstand. Farver, tegn og ringe fortæller, når nogle dele af kroppen har problemer – vævet er måske beskadiget, eller cellerne kæmper for at opretholde funktionerne

Jeg tager et billede af dine øjne og ser på hvor farver, pletter og tegn optræder i din iris. En analyse af billederne hjælper med at afkode, hvor kroppen evt. kører på overarbejde eller har problemer.

En irisanalyse sker altid i samarbejde med dig og er et supplement til den grundige anamnese som jeg altid laver ved et sundhedstjek ( link )

Samarbejdet med dig er det  hele behandlingen hviler på, for nok kan en irisanalyse være med til at afsløre svagheder, men årsagerne til ubalancerne kan jeg ikke se. Her kommer din unikke historie ind i billedet. Iris kan kun være med til at indikere, hvor en dybere årsag kan findes.

Hvis jeg opdager nogle mere risikofyldte tilstande, vil jeg altid sende dig til din almen praktiserende læge for at få det yderligere tjekket der.

Som mennesker er vi unikke – vi har en bagage vi bære på: vores gener, vaner og uvaner samt en moderne livsstil, udsætter vores kroppe for påvirkninger, vi dybest set ikke er skabt til at håndtere.

Iris kan fortælle noget om, hvor stærkt et helbred du har med dig fra din genetik.

Noget af det, jeg kigger efter i øjet er fibrene, de fremstår som blege, hvide tråde fra pupillen og ud mod iriskanten. For nogle kan disse tråde være svære at se – det kan skyldes at du har brune øjne, eller at forskellige lag af misfarvninger dækker iris.

Måden fibrene ligger i øjet, giver mig forskellige indikationer på, hvor din krop kan være belastet. I fibrene kan der danne sig lakuner, øer og net, som fortæller noget om, hvor du er mere følsom overfor forskellige påvirkninger. På den måde kan irisanalyse være med til at give et overblik over dine medfødte gener – dit DNA.

Jeg kigger også efter tåger i dit øje – tågerne fortæller mig noget om, hvor god du er til at skille dig af med dine affaldsstoffer. Pletter eller tåger – varierer efter, hvor slemt cellerne i bestemte dele af kroppen kæmper. Hvid tyder på, at cellerne arbejder hårdere – de er måske i alarmberedskab, mens sort kan indikerer at vi nærmer os celledød. Derimellem findes gule, brune, rødbrune og gråbrune – alt efter hvor hårdt funktionen er ramt.

Inderst – tættest på pupillen afspejles de organer, der arbejder helt uden vores vilje: mave og tarme. Forskellen på organer indenfor og udenfor det autonome nervesystem er markeret med nervekransen – den ring de fleste af os kan se rundt om pupillen. Det autonome nervesystem fungerer også som bindeled mellem øjet og rygraden, hvor ”billederne” i form af farver og tegn om kroppens tilstand kommer fra.

Udenfor kransen sidder dine organerne placeret med f.eks. hjernen øverst og modsat ben og fødder nederst. I den yderste ring hører lymfesystem, kredsløb og huden hjemme. Højre iris repræsenterer højre side af kroppen og omvendt. Organer, der sidder modsat hinanden i iris, kan have indflydelse på hinanden – hvis der er problemer med et organ, kan det modsatte organ i iris tage fra og dermed udvise symptomer.

En irisanalyse vil aldrig stå alene men altid blive set i sammenhæng med en grundig undersøgelse samt hvad dine symptomer og din livshistorie fortæller.

Iris analysen kan bestilles som et tilkøb til mine andre behandlinger og koster  250 kr. – den bruges som et diagnostisk redskab i et længere behandlingsforløb.