Hvordan foregår et sundhedstjek ved mig

Den første konsultation hos mig varer mellem en 1 og 1,5 time.
Inden du møder op til konsultationen, har jeg sendt dig et spørgeskema som du udfylder og sender retur til mig.
På den måde har jeg mulighed for at forberede mig bedst muligt og vi bruger sammen mindre tid på at skrive journal under konsultationen.

Jeg starter altid først med en grundig anamnese (sygehistorie/billede) ud fra en samtale med dig og en analyse af dine symptomer. Du er altid i centrum og  jeg giver mig god tid til at lytte og spørge ind til de udfordringer, symptomer og  problematikker du oplever. Jeg laver også tit en fysisk gennemgang af din krop for at sikre mig alt ser fint ud.

Gennem vores samtale og undersøgelse, vil du få en udredning og en plan, der ikke kun tager udgangspunkt i dine symptomer, men derimod finder ind til årsagskernen.

Det er vigtigt for mig ikke at være symptombehandlende, men derimod forebyggende, og helbredende på et niveau, hvor både følelsesmæssige, mentale og fysiske aspekter inddrages.

Det giver dig en sikkerhed og tryghed, for den optimale behandling.

På baggrund af analysen sammensætter jeg en behandlingsplan, som er tilpasser netop dig.

Du får en plan, som vejleder dig om brug af vitaminer, mineraler, homøopatiske lægemidler og evt. urter. Behandlingen kan også indeholde vejledning i brugen af Naturlige hormoner.

Jeg rådgiver dig i forhold til din livsstil og dine tankemønstre, hvis jeg vurderer, at det har betydning for dit forløb.

Det er individuelt, hvor længe behandlingen varer og hvor mange konsultationer du skal have. Det afhænger både af din tilstand og hvad der skal behandles.

Langt de fleste skal have mindst 2 til 3 konsultationer.
Men det er selvfølgelig også muligt, blot at få et sundhedstjek – altså én konsultation og et øjebliksbillede af din generelle tilstand.