Hvorfor bliver vi syge?

Hvorfor bliver vi syge – Hvad fortæller sygdomme og symptomer os.

Det er min overbevisning, at vi påvirkes af, hvad vi omgiver os med, hvordan vi forholder os til vores omverden, samt hvordan vi vælger at reagere på det, der sker omkring os og indeni os.

Vores krop reguleres af mange forskellige kemiske processer, som hele tiden afspejler, hvordan vi følelsesmæssigt har det. Vores følelser laver kontinuerligt et hormonelt respons inde i kroppen, som kroppen så regulerer sig i forhold til. Sådan har det været, siden vi levede på savannen og selvom vi ikke længere lever på den måde, så reagerer vores krop i stor udstrækning stadig præcis som dengang.

Vores hormonsystem laver et hormonspejl inde i kroppen, som modsvarer det, vi oplever ude i verden, via vores sanser og vores fortolkninger at det vi oplever.

Er vi en dag mere stressede, så opregulerer kroppen vores stress hormoner, for på den måde at give vores krop de bedste betingelser for at stå denne periode igennem. Det forholder sig sådan med alle vores følelser og tanker – kroppen tilpasser sig det følelsesmæssige respons.

Tanker er ikke toldfrie, de laver et hormonelt respons i din krop og er på den måde med til at påvirke din sundhed. Dine tanker og måden du taler til dig selv, kan være din sundheds værste fjende. Hvis du er fanget i et tankespind som fordømmer og nedgør dig selv og andre, vil kroppens alarmberedskab blive aktiveret og du skaber grobund for inflammation i kroppen. Inflammation er udgangspunktet for mange fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at du får fokus på hvordan du kommunikerer med dig selv og din omverden.

Vores indre organer og funktioner er hver især koblet sammen med specifikke følelsesmæssige respons, så det er ikke tilfældigt, hvilke symptomer du får, når du oplever, at kroppen skranter. Der er med andre ord et mønster i hvilke følelsesmæssige problematikker, der mest typisk rammer hvilke funktioner i kroppen. Et eksempel er, at vores slimhinder i kroppen bl.a. er et spejl på, hvordan vi formår at holde vores barriere til omverdenen intakt. Har du problemer med slimhinderne, kan det være en god idé at overveje, om du tillader andre at komme for tæt på, eller om du går på kompromis med dine værdier.

Jeg har en bred psykologisk fundering og er derudover undervist af og under stadig undervisning af Arvin Larsen fra Holistica Medica i Psyko- Neuro- endokrinologi, Organernes psykologi, hormonernes psykologi, psyko-fysisk anatomi samt fysiologi og adfærds motorisk anatomi og fysiologi.  Arvins arbejde er veldokumenteret og der findes medicinske referencer og studier, som underbygger hans teorier.

Hvis du er interesseret i at lære mere om denne kobling mellem krop og psyke, kan jeg anbefale dig at læse hans bog: Livets hormoner

Bogen er baseret på Arvins arbejde i klinikken og har krydsreferencer til studier og forsøg, der underbygger teorierne.